TJENESTER

Vi gjør jobben - Vi kan ta oss av alle dine kundebehandlingsbehov slik at dere slipper å ansette selv.

Fleksibilitet - Varierer kundebehandlingsbehovet deres tilbyr vi fleksibiliteten som trengs.

Dine behov - Vi skreddersyr en løsning som er tilpasset dine behov.

Alle plattformer – Vi møter dine kunder i alle sosiale kanaler.

Profesjonalitet – Vårt språk og fremtoning sørger for at kundene dine føler seg ivaretatt.

24/7 – Vi er klare for å besvare henvendelser til alle døgnets tider.

Strategi – Vi hjelper deg med å utvikle ditt budskap og styrke ditt varemerke.

KRISEHÅNDTERING I SOSIALE MEDIER

Har dere ressursene som trengs når krisen først er ute? Når kommentarfeltene i sosiale medier koker, er måten dette blir håndtert på essensielt for omdømmet. Våre kommunikatører er drillet på krisehåndtering og hjelper deg når krisen er et faktum.

.